Jeg kommer rigtig gerne ud og holder foredrag og lœser op.

Hvis I er interesserede i et foredrag, så kontakt mig endelig på henriette.rostrup@gmail.com, så vi kan aftale nærmere med hensyn til tidspunkt og pris.

Biblioteker kan søge tilskud gennem puljen “Forfattercentrum” på Kunst.dk.
Forfattercentrum dækker hele honoraret, så I kun skal betale transporten.
Fristerne er: 1. februar. 1. maj, 1. august og 1. november.

Skoler kan søge tilskud gennem puljen “Børns møde med forfattere og illustratorer” på Kunst.dk
Puljen dækker 1/2 af honoraret.